Mỗi công trình AirProce luôn có đội kỹ thuật đến khảo sát và đo đạt chất lượng không khí qua các công cụ chuyên dụng IQAir – Đo lượng CO2, Bụi mịn PM2.5, Độ ẩm…để đưa ra những phương án lựa chọn sản phẩm một cách phù hợp với mọi không gian khác nhau.

Mỗi sản phẩm của AirProce có những chức năng nhất định phù hợp với mọi không gian và nhu cầu của khách hàng
Hàng năm AirProce luôn có chuyên gia đến đo đạc và đánh giá chất lượng không khí cho mỗi khách hàng đã sử dụng sản phẩm của AirProce.

Trung tâm chăm sóc khách hàng Hotline: 0904798192