Dòng Advanced Particle Control

Thiết kế hộp mực đôi + Màn hình bộ lọc H13 HEPA, cải tiến gấp đôi từ vật liệu lọc sang cấu trúc bộ lọc

Màn hình bộ lọc ban đầu F9

Màn hình bộ lọc cơ sở được trang bị Công nghệ ProSeal®

Được hưởng lợi từ cấu trúc được cải thiện, độ dày của màn hình bộ lọc ban đầu đã được cải thiện đáng kể 50%, mở rộng khả năng giữ bụi và do đó bền hơn các sản phẩm tương tự. Màn hình bộ lọc cơ sở sẽ loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm hạt lớn như bụi, tóc và phấn hoa

H13 HEPA hộp lọc chống vi rút hiệu quả

Được ủy quyền bởi Công nghệ ProSeal và các lớp bộ lọc và vật liệu chống vi-rút H13 HEPA được lựa chọn cẩn thận, màn hình bộ lọc này có thể bắt giữ một cách hiệu quả chất gây dị ứng, vi trùng và vi-rút, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của môi trường đặc biệt như hiến pháp y tế.