Advanced Gas Control Series

Bộ lọc mùi chứa tới 9,4kg than hoạt tính, 1 con số đáng kinh ngạc

Bộ lọc HEPA H11

Bằng việc sử dụng vật liệu lọc chất lượng cao, AI – 700 sẽ nhanh chóng loại bỏ các chất ô nhiễm kích thước lớn như bụi, tóc và phấn hoa
Được phát triển từ cấu trúc mới nhất, độ dày của bộ lọc sơ bộ đã được cải thiện và tăng thêm 50%, mang lại khả năng giữ bụi tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm tương tự.

Bộ lọc mùi TVOC

Bộ lọc TVOC sử dụng Công nghệ ProSeal, loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi theo bốn nguyên tắc: hấp phụ vật lý, hấp thụ, hấp thụ hóa học và xúc tác.
Cung cấp lưu lượng không khí rất lớn nhằm nhanh chóng kiểm soát chất lượng không khí trong nhà.